Uw voordelen op een rij

Uw voordelen op een rij:

Shortlease is ideaal als u flexibel wilt zijn en minder (financiële) risico’s wilt lopen.
Bijvoorbeels als u:
  • tijdelijke- of seizoenpieken moet opvangen.
  • vast personeel moet vervangen vanwege vakantie, ziekte of zwangerschapsverlof.
  • geen extra vast personeel op de loonlijst wilt hebben.
  • over liquide middelen wilt kunnen beschikken. De auto staat dus niet op uw balans (off-balance financiering).
  • iemand langer dan twee maanden wilt beoordelen, voordat u hem of haar in vaste dienst aanneemt.
  • kosten wilt besparen. Shortlease auto's kunt u op ieder moment inleveren.