Veelgestelde vragen

Wat is de huurdag?
* Een standaard huurdag is 24 uur, wanneer u de auto na de afgesproken tijd inlevert wordt de extra tijd in rekening gebracht.

Wanneer is een weekendhuur geldig?
* Een weekendhuur gaat in op vrijdag 17.00 uur en eindigt op maandag 8.00 uur.

Wanneer is een half dag tarief geldig?
* Een half dag tarief is geldig van 08.00 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 17.00 uur of van 18.00 tot 08.00 uur.

Vanaf welke leeftijd kun je een auto huren?
* De minimum leeftijd van de huurder/bestuurder dient 23 jaar te zijn en vanaf categorie D geldt een leeftijd van 25 jaar.

Hoe lang dien je in het bezit te zijn van een rijbewijs?
* De huurder/bestuurder dient ten minste 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn.
* Voor de 2e berijder geldt ook dat deze ten minste 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs
   dient te  zijn en de minimumleeftijd van 23, respectievelijk 25 jaar moet hebben

Hoe zit het met brandstof?
* Bij aanvang van de huur ontvangt u de auto met een volle tank brandstof en bij het inleveren van de auto tanken wij de auto weer op uw kosten vol af.

Wat is de borg?
* De borg wordt gelijkgesteld aan de geschatte huur + het eigen risico + een volle tank benzine,
   met een minimum van 350,00 euro.
* Voor Club Leden is de borg minimaal 100 euro eventueel vermeerderd met de extra huurdagen.
* Borg kan voldaan worden per PIN en creditcard, vanaf categorie D kan borg uitsluitend per  creditcardvoldaan worden.

Wat dien ik mee te nemen bij het ophalen van de huurauto?
* Naast het rijbewijs dient de huurder een tweede legitimatie mee te nemen. INQAR CityRent maakt van deze legitimatie bewijzen kopieën.

Wat is een eigen risico?
* Het eigenrisico geldt ook voor banden en ruit schade.

Wat is bovenhoofdse schade?

Bij bestelauto's is bovenhoofdse schade niet verzekerd.

Wat te doen bij onderhoud?
* Indien u eventueel kosten voor klein onderhoud moet maken, worden deze tot een maximum van €50, vergoed tegen overlegging van een onderhoud- /reparatie factuur. In het bijzondere geval dat u hogere kosten moet maken dient u vooraf contact op te nemen met INQAR CityRent

Moet ik de auto schoon inleveren?
* U wordt geacht de auto te gebruiken en te behandelen op respectvolle wijze, daartoe behoort
  ook het schoonhouden, indien u de auto langer dan een week huurt.

Mag er gerookt worden in de huurauto?
In onze huurauto's mag onder geen voorwaarde worden gerookt.

Wat te doen bij een storingsmelding?
Wij verhuren alleen jonge huurauto's dus de kans op storing is klein, maar een storingsmelding of een lekke band kan natuurlijk altijd voorkomen. Als huurder/bestuurder bent u verantwoordelijk voor het geven van aandacht aan eventuele indicatoren waaruit blijkt dat de auto onderhoud nodig heeft.

Hoe zit het met verzekeringen?
Wanneer u een auto huurt, bent u verantwoordelijk voor deze auto en dus ook voor eventuele schades die tijdens de huurperiode ontstaan. Daarom zijn onze huurtarieven inclusief de premie voor een WA- / Cascoverzekering en een diefstalverzekering. Deze verzekeringen zijn zowel in Nederland als in de meeste Europese landen geldig. De benodigde groene kaart is standaard bij de autodocumenten gevoegd.

  • Cascoverzekeringen
    De cascoverzekering verzekert u tegen financiële gevolgen van schade aan de huurauto. Daardoor bent u in geval van schade slechts aansprakelijke voor het eigen risico.
  • WA dekking
    Per schade gebeurtenis bent u verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden tot een bedrag van € 2.269.000,-
  • Diefstalverzekering
    De in de huurprijs begrepen diefstalverzekering verzekerd u tegen de financiële gevolgen van diefstal of poging tot diefstal van de auto, u bent in het geval van diefstal slechts aansprakelijk voor het eigen risico.

Wat houdt een aanvullende inzittende verzekering in?
Wanneer u met meerdere mensen in een auto reist, kunt u een inzittende verzekering afsluiten. Een aanvullende Inzittende Verzekering keert de schade uit die een inzittende lijdt na een ongeval. Dat kan letsel of overlijden zijn maar ook schade aan bijvoorbeeld kleding.

Hoe te handelen bij schade?
Waarschuw bij een ongeval direct de politie en laat een proces verbaal opmaken. Vul direct een  Schade Aangifte Formulier volledig in en laat de tegenpartij dit mede ondertekenen. Vul bij thuiskomst ook de achterzijde van het schadeformulier in en stuur het formulier binnen 3 werkdagen naar INQAR CityRent. Meldt de schade bovendien direct telefonisch bij uw INQAR CityRent verhuurkantoor.