Instructie

Pech, Schade of Diefstal? Wat nu? 

Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn wanneer u pech of schade krijgt met uw huurauto, verzoeken wij u de hieronder beschreven instructies te volgen.

Wat te doen bij pech?
Bij pech onderweg kunt u contact opnemen met het calamiteitennummer wat bij uw (merk) auto hoort. Het desbetreffende telefoonnummer kunt u vinden in de calamiteitenlijst. Welke in uw InQar Direct berijdersboekje in uw huurauto aanwezig is. U geeft dan door het kenteken, het probleem en de pechlocatie. De merkenhulpdienst of ANWB zal u dan op locatie verder helpen.

Wat te doen bij schade?
Schakel de politie in bij elke schade waarbij sprake is van persoonlijk letsel, bij grotere materiële schade en bij schade waarvan de tegenpartij niet bekend is. Het Europese Alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance is 112;

Noteer indien mogelijk altijd de namen, adressen en telefoonnummers van getuigen;
Indien de auto niet meer rijdbaar is neemt u contact op met het calamiteitennummer wat op de calamiteitenlijst staat vermeldt.
Neem zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met INQAR Direct om reparatie en eventueel vervangend vervoer te regelen (085-27 33 631);
Stuur binnen 24 uur een aan beide zijden volledig ingevuld en ondertekend Europees schade formulier en eventuele andere relevante bescheiden naar het postadres van INQAR Direct;
Kosten van schade en kosten ontstaan door niet mee gehuurde accessoires die door u zelf (met toestemming van INQAR Direct) zijn aangebracht, komen voor uw eigen rekening;
Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de huurauto indien niet zeker is dat de situatie dit toelaat, de kosten die veroorzaakt zijn bij het doorrijden met schade worden verhaald op de bestuurder/huurder van het voertuig.

Wat te doen bij diefstal?
Bij verduistering/diefstal dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Een kopie van het aangifte, een schadeaangifteformulier en de originele sleutels ontvangen wij zo snel mogelijk. Daarnaast dient u ons zo snel mogelijk op de hooogte te brengen van het voorval. U kunt hiervoor bellen met 085-27 33 631.